SmartPhrase.com
Phasebook
Random Phrase Home

Settings: Greek - Humorous
CHOOSE LANGUAGE:
PHRASE TYPE:
TEST YOURSELF MODE:
What's This?
MHN EMPISTEUESAI MIA GUNAIKA POU BGAZEI TA PANTA EKTOS APO TO KAPELO THS.

Do not trust a woman who takes everything off except her hat.


[ Top of Page] [Home Page]
To submit a phrase for the SmartPhrase.com Random Phrase Generator, please e-mail webmaster@smartphrase.com.
© Copyright 1999-2000 SmartPhrase.com